Marcin Świostek Photo Posts

22.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

So here’s a little break from Lisbon photos for now.

A oto mała przerwa od zdjęć z Lizbony póki co.

Thanks to my friend, Adrian, I had an opportunity to cover a metal concert last Friday. I haven’t been to one in months and haven’t covered one in years, so it was a particular experience. I liked the concert itself very much, even though I only knew one band.

Dzięki mojemu przyjacielowi, Adrianowi, miałem okazję dokumentować w zeszły piątek koncert metalowy. Od miesięcy na żadnym nie byłem, a od lat nie robiłem na żadnym zdjęć, więc było to ciekawe doświadczenie. Sam koncert podobał mi się, choć znałem tylko jeden zespół.

22.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

One of the questions that were raised during our Photalitarism trip to Lisbon was: how to photograph a city? What a stupid question, you might think; just take the camera and shoot buildings, cars, people, cats and whatever there is out there. As a matter of fact, that’s what I did. And, well, good luck with that.

Jednym z pytań, jakie pojawiły się podczas naszego photalitarystycznego pleneru w Lizbonie to: jak sfotografować miasto? Co za durne pytanie, pomyślicie; po prostu weź aparat i rób zdjęcia budynkom, samochodom, ludziom, kotom i wszystkiemu, co tam jest. De facto, ja tak właśnie zrobiłem. I, cóż, powodzenia.

22.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Today I’d like to ask you a very… strange thing to do when looking at street photography: imagine something that is not in the photo. Stranger even – imagine that something that is in the picture disappears from it. Look at the photo. You know what I mean?

Dziś chciałbym poprosić Was o bardzo… dziwną rzecz przy patrzeniu na fotografię uliczną: żebyście wyobrazili sobie coś, czego nie ma na zdjęciu. Jeszcze nawet dziwniejszą: żebyście wyobrazili sobie, że to, co jest na zdjęciu – znika z niego. Popatrzcie na zdjęcie. Wiecie, o co mi chodzi.

22.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

I have a lot of photos taken from some time ago. Some of them I still like a lot. Maybe I will show some of them again here on the blog; you will definitely find some of them in the ‚projects’ section in the near future. But mainly, I want to focus on the new pictures I’m taking.

Mam wiele zdjęć zrobionych jakiś czas temu. Niektóre z nich nadal bardzo lubię. Może niektóre z nich pokażę raz jeszcze na tym blogu; z pewnością znajdziecie parę z nich w sekcji ‚projects’ w niedalekiej przyszłości. Głównie jednak, chcę skupić się na nowych zdjęciach.

22.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

So here we are… I started taking photos seriously about seven years ago. And with more or less success I’ve arrived to this point. Which point is that? The point of making the decision about: what now?

A więc jest tak… Zacząłem na poważnie robić zdjęcia jakieś siedem lat temu. I z większym lub mniejszym sukcesem dotarłem do tego dnia. Jaki to dzień? Dzień podjęcia decyzji: co teraz?