Marcin Świostek Photo Posts

22nd May 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Sometimes you find a subject that attracts you so much it borders with obsession. There’s Pygmalion inside all of us.

Czesem znajdujemy temat, który przyciąga nas tak bardzo, że graniczy to z obsesją. W każdym z nas jest Pigmalion.

8th May 2014 / Digital
6th May 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Apart from the memory card from which I have to recover photos…

4th May 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

It’s time for a small overview of my trip to Riga. More in images than words for one simple reason: I think four days are not enough to know a place; it’s not even enough to scratch the surface. I watched Riga, I took some pictures, I had my impressions and that is what it is: impressions.

Czas na małe podsumowanie mojej wycieczki do Rygi. Bardziej w obrazach, niż w słowach z jednego prostego powodu: uważam, że cztery dni nie są wystarczające do poznania jakiegoś miejsca; nie są nawet wystarczające, żeby otrzeć się o jego esencję. Widziałem Rygę, zrobiłem parę zdjęć, mam swoje wrażenia i to jest właśnie to: wrażenia.

3rd May 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Valdis is a sax player I had pleasure to listen to at…

2nd May 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

My organizing photos from Riga was temporarily interrupted by some technical problems; long story short – memory cards should be made of steel.

Moje organizowanie zdjęć z Rygi zostało tymczasowo zatrzymane z powodu problemów technicznych; w skrócie – karty pamięci powinny być ze stali.

29th April 2014 / Digital
29th April 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Just one picture today so I don’t spoil you. Tylko jedno zdjęcie…

28th April 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Riga surprised me. But you’ll have to wait to hear all about it, until I’m done taking pictures. Here are some of them for now.

Ryga mnie zaskoczyłą. Ale będziecie musieli poczekać, żeby o tym usłyszeć, dopóki nie skończę robić zdjęć. Póki co, oto parę z nich.

18th March 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

If you have Instagram, you can follow me there as well.

Jeśli używacie Instagramu, możecie mnie śledzić również tam.