Tag: concert

21.04.2021 / Traditional

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

I have spent some time in the darkroom today and here’s the result: Kirk Windstein of Crowbar at this concert.

Spędziłem dziś trochę czasu w ciemni i oto rezultat: Kirk Windstein z Crowbar na tym koncercie.

21.04.2021 / Mobile

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Well, maybe it won’t be a rant… but I started with the title.

No, może nie będzie to tyrada… ale zacząłem od tytułu.

21.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Once again it has been a long time since my last post. Well… Life happens.

Po raz kolejny minęło sporo czasu od ostatniego wpisu. Cóż… Życie się dzieje.

Few days ago concert photography season has started for us here in Krakow and we had the pleasure to see Obituary and M-Pire of Evil. Some shouted, some cried… and I did some experimenting.

Parę dni temu zaczęliśmy tu w Krakowie sezon koncertowo-fotograficzny i mieliśmy przyjemność zobaczyć Obituary i M-Pire of Evil. Niektórzy krzyczeli, niektórzy płakali… a ja trochę eksperymentowałem.

21.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

So here’s a little break from Lisbon photos for now.

A oto mała przerwa od zdjęć z Lizbony póki co.

Thanks to my friend, Adrian, I had an opportunity to cover a metal concert last Friday. I haven’t been to one in months and haven’t covered one in years, so it was a particular experience. I liked the concert itself very much, even though I only knew one band.

Dzięki mojemu przyjacielowi, Adrianowi, miałem okazję dokumentować w zeszły piątek koncert metalowy. Od miesięcy na żadnym nie byłem, a od lat nie robiłem na żadnym zdjęć, więc było to ciekawe doświadczenie. Sam koncert podobał mi się, choć znałem tylko jeden zespół.