Tag: Kraków

15th June 2016 / Polaroid

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Jeszcze jeden: ten wyszedł, bo nie wyszedł. One more: this one works…

14th June 2016 / Polaroid

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Jeden szybki kadr z drogi do domu wczoraj. One quick frame on my…

1st April 2015 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

I’m going back to the darkroom today. Just one shot from my walk back from work today.

Wracam dziś z powrotem do ciemni. Jeszcze tylko jedna fota z dzisiejszej drogi powrotnej z pracy.

25th March 2015 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Today I am forced to stay at home, so I am going through some older pictures and post-processing them again. You’ll see some effects soon.

Jestem dziś zmuszony zostać w domu, więc przeglądam starsze zdjęcia i obrabiam je jeszcze raz. Efekty zobaczycie wkrótce.

12th March 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

What can I say… I took another stroll throught night-time Cracow streets. And again, I’m quite happy with what I’ve found.

Cóż mogę powiedzieć… Wybrałem się na kolejny spacer po nocnych krakowskich ulicach. I po raz kolejny jestem całkiem zadowolony z tego, co znalazłem.

11th March 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Having in mind my today’s previous post I decided to take a longer walk back home. I think it was worth it.

Mając w głowie mój wcześniejszy dzisiejszy wpis postanowiłem wrócić do domu dłuższą drogą. Myślę, że było warto.

19th February 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

It’s hard to start this post knowing that words and photos aren’t enough. Especially, when you cannot be there. These words and photos are born from helplessness.

Trudno zacząć ten wpis wiedząc, że słowa i zdjęcia to za mało. Zwłaszcza, kiedy nie jest się na miejscu. Te słowa i zdjęcia rodzą się z bezsilności.

4th January 2014 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Nothing motivates more than a lot of money spent. That’s why I haven’t been to the gym this year – I haven’t paid yet.

Nic tak nie motywuje, jak wydanie dużej sumy pieniędzy. Dlatego jeszcze nie byłem na siłowni w tym roku – jeszcze nie zapłaciłem.

18th December 2013 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Well… This has been an exhausting week. I was covering Emergenza Festival for four days straight. A lot of shooting, a lot of music and a lot of beer. I am not particularly happy with the quality, I must say but the bands’ response was great and I’d like to thank them. By the way, the music was great.

Cóż… To był wyczerpujący tydzień. Robiłem zdjęcia na Emergenza Festival przez cztery dni pod rząd. Dużo zdjęć, dużo muzyki, dużo piwa. Nie jestem szczególnie zadowolony z jakości, ale muszę przyznać, że reakcje zespołów były świetne i chciałbym im za to podzękować. A w ogóle, muzyka była super.