Tag: Riga

18.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Kiedy nie mam czasu na robienie zdjęć – grzebię po archiwach.

When I have no time to take pictures – I go through the archives.

18.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

As promised, here are the effects of my post-processing of some older images.

Tak jak obiecane, oto efekty mojej obróbki niektórych starych zdjęć.

18.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Apart from the memory card from which I have to recover photos…

18.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

It’s time for a small overview of my trip to Riga. More in images than words for one simple reason: I think four days are not enough to know a place; it’s not even enough to scratch the surface. I watched Riga, I took some pictures, I had my impressions and that is what it is: impressions.

Czas na małe podsumowanie mojej wycieczki do Rygi. Bardziej w obrazach, niż w słowach z jednego prostego powodu: uważam, że cztery dni nie są wystarczające do poznania jakiegoś miejsca; nie są nawet wystarczające, żeby otrzeć się o jego esencję. Widziałem Rygę, zrobiłem parę zdjęć, mam swoje wrażenia i to jest właśnie to: wrażenia.

18.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

My organizing photos from Riga was temporarily interrupted by some technical problems; long story short – memory cards should be made of steel.

Moje organizowanie zdjęć z Rygi zostało tymczasowo zatrzymane z powodu problemów technicznych; w skrócie – karty pamięci powinny być ze stali.

18.04.2021 / Digital
18.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Just one picture today so I don’t spoil you. Tylko jedno zdjęcie…

18.04.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Riga surprised me. But you’ll have to wait to hear all about it, until I’m done taking pictures. Here are some of them for now.

Ryga mnie zaskoczyłą. Ale będziecie musieli poczekać, żeby o tym usłyszeć, dopóki nie skończę robić zdjęć. Póki co, oto parę z nich.