Tag: street

17.05.2021 / Digital
17.05.2021 / Traditional
17.05.2021 / Digital

[PL] Jeśli nie rozumiecie tytułu: czytajcie dalej.

[EN] If you don’t understand the title – read on.

17.05.2021 / Traditional
17.05.2021 / Digital

[PL] Czy Wasz weekend zaczął się od klęski ciągnącej się przez cały piątek? Nie? To coś Wam opowiem.

[EN] Have your weekend started with a disaster dragging throughout the whole Friday? No? Well, let me tell you a story.

17.05.2021 / Traditional

[PL] Przez kilka kolejnych postów będzie czarno-biało. Spokojnie – nie ze względu na nastrój.

[EN] Next couple of posts will be kept in black and white. Don’t worry – not because of my mood.

17.05.2021 / Digital
17.05.2021 / Traditional

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Wróciłem z „wakacji” i wywołałem parę zaległych filmów.

I am back from „holiday” and I have developed a couple of pending films.

17.05.2021 / Traditional

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Sezon koncertowy jeszcze się nie zaczął, więc daję stare zdjęcie na tapetę.

Concert season has not started yet, so I put an old photo on the wall.

17.05.2021 / Digital

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Na szczęście w ostatnim tygodniu służby miały czas na dokarmianie gołębi. Pozdrowienia…