fbpx

Goodbye Riga / Żegnaj Rygo

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Tomorrow I’ll be leaving Riga and I have to say – although it is not a very big city – I would like to stay a little bit longer to know it better. In a few days I will write more and show some more photos. And in case you wonder: yes, […]

Tilti pār Daugavu

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Just one picture today so I don’t spoil you. Tylko jedno zdjęcie dziś, żeby Was nie rozpieszczać.

Rīga

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Riga surprised me. But you’ll have to wait to hear all about it, until I’m done taking pictures. Here are some of them for now. Ryga mnie zaskoczyłą. Ale będziecie musieli poczekać, żeby o tym usłyszeć, dopóki nie skończę robić zdjęć. Póki co, oto parę z nich.

another stroll / kolejny spacer

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] What can I say… I took another stroll throught night-time Cracow streets. And again, I’m quite happy with what I’ve found. Cóż mogę powiedzieć… Wybrałem się na kolejny spacer po nocnych krakowskich ulicach. I po raz kolejny jestem całkiem zadowolony z tego, co znalazłem.

and then… / i wtedy…

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Having in mind my today’s previous post I decided to take a longer walk back home. I think it was worth it. Mając w głowie mój wcześniejszy dzisiejszy wpis postanowiłem wrócić do domu dłuższą drogą. Myślę, że było warto.

older / starsze

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] I’m going through my older pictures. And when I say „older”, I mean before I got my digital camera. This one is from Poznań, from 2005. Przeglądam sobie moje starsze zdjęcia. Kiedy mówię „starsze”, mam na myśli te przed moim cyfrowym aparatem. To jest z Poznania 2005.

Jesus / Jezus

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Nothing motivates more than a lot of money spent. That’s why I haven’t been to the gym this year – I haven’t paid yet. Nic tak nie motywuje, jak wydanie dużej sumy pieniędzy. Dlatego jeszcze nie byłem na siłowni w tym roku – jeszcze nie zapłaciłem.

break / przerwa

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Well… This has been an exhausting week. I was covering Emergenza Festival for four days straight. A lot of shooting, a lot of music and a lot of beer. I am not particularly happy with the quality, I must say but the bands’ response was great and I’d like to thank them. […]

spirits / dusze

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] One of the questions that were raised during our Photalitarism trip to Lisbon was: how to photograph a city? What a stupid question, you might think; just take the camera and shoot buildings, cars, people, cats and whatever there is out there. As a matter of fact, that’s what I did. And, […]

cars / samochody

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Today I’d like to ask you a very… strange thing to do when looking at street photography: imagine something that is not in the photo. Stranger even – imagine that something that is in the picture disappears from it. Look at the photo. You know what I mean? Dziś chciałbym poprosić Was […]

middle ground / złoty środek

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] I have a lot of photos taken from some time ago. Some of them I still like a lot. Maybe I will show some of them again here on the blog; you will definitely find some of them in the 'projects’ section in the near future. But mainly, I want to focus […]

introduction / wstęp

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] So here we are… I started taking photos seriously about seven years ago. And with more or less success I’ve arrived to this point. Which point is that? The point of making the decision about: what now? A więc jest tak… Zacząłem na poważnie robić zdjęcia jakieś siedem lat temu. I z […]

error: Content under copyright.