fbpx

introduction / wstęp

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

So here we are… I started taking photos seriously about seven years ago. And with more or less success I’ve arrived to this point. Which point is that? The point of making the decision about: what now?

A więc jest tak… Zacząłem na poważnie robić zdjęcia jakieś siedem lat temu. I z większym lub mniejszym sukcesem dotarłem do tego dnia. Jaki to dzień? Dzień podjęcia decyzji: co teraz?

Those of you who have already visited my website have surely noticed I had the whole concept redesigned. First of all – there’s this blog. It has two purposes. First, it will keep you up to date about what I’m up to; photography-wise (mainly). Second, it will make me work more and harder on the thing that is one of the most important parts of my life: photography.

Ci z Was, którzy już wcześniej odwiedzili moją stronę, na pewno zauważyli, że zmieniłem projekt całego konceptu. Po pierwsze, pojawił się ten blog; ma on dwa cele. Pierwszy to informowanie Was na bieżąco o moich postępach; (głównie) fotograficznych. Drugi to zmuszenie siebie samego do pracowania więcej i ciężej nad jedną z najważniejszych części mojego życia – fotografią.

I hope you like the effects.

Mam nadzieję, że spodobają się Wam efekty.

error: Content under copyright.