fbpx

Jesus / Jezus

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Nothing motivates more than a lot of money spent. That’s why I haven’t been to the gym this year – I haven’t paid yet.

Nic tak nie motywuje, jak wydanie dużej sumy pieniędzy. Dlatego jeszcze nie byłem na siłowni w tym roku – jeszcze nie zapłaciłem.

[photo caption: „Come to me all”]

I got my new lens today and being quite a penny I spent – I had to take it for a spin. I saw a lot of saviors on the way; and that’s one of them.

Dziś dostałem mój nowy obiektyw, a że wydałem na niego solidnego grosza – musiałem zabrać go na test. Widziałem po drodze sporo zbawicieli; a to jeden z nich.

I don’t like places with a lot of people around, but I went to the Square Market anyway hoping that in this weather it would be empty. Well, it wasn’t. So I wandered into other places I didn’t know very well. A little bit of discovering is never bad. But people tend to look weird at you when you’re taking photo of a puddle.

Nie lubię tłumnych miejsc, ale mimo tego poszedłem na Rynek Główny z nadzieją, że w taką pogodę będzie pusto. Cóż, nie było. Zacząłem błądzić więc po miejscach, których dobrze nie znam. Trochę odkrywania nigdu nie jest złe. Choć ludzie patrzą na Ciebie raczej dziwnie, kiedy robisz zdjęcia kałuży.

I was setting the camera to take a shot of another graffiti when a woman passed by asking me to wait until she passed. And then she delivered this quote of the day: „I got those Masons bothering me all the time and taking photos and then doing their weird magic with them”.

Ustawiałem aparat, żeby zrobić zdjęcie innego graffiti, kiedy przechodząca kobieta poprosiła, żebym poczekał aż przejdzie. Chwilę potem zadała cytat dnia: „Mam na głowie cały czas tych masonów i robią mi zdjęcia a potem jakieś swoje czary nad nimi czynią”.

Well…

No cóż…

error: Content under copyright.