fbpx

beauty / piękno

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

The news are not getting any better lately and I was sick last week so I needed some breeze of fresh and light air to clear my head a little. And so I saw went through some ballet and dance photography over the weekend.

Ostatnio wiadomości nie napawają optymizmem, a ponieważ zeszły tydzień spędziłem w łóżku, potrzebowałem bryzy świeżego powietrza, żeby trochę odpocząć psychicznie. Dlatego przeglądałem sobie fotografię baletu i tańca przez weekend.

I went through my photos as well and I realized how much I miss taking this kind of photos. I don’t like to dance actually; ask anyone who knows me. But there is something incredibly haunting in ballet that I cannot find in any other form of expression. To some extent, not even in photography. Maybe that’s because I saw myself with a camera and I saw ballerinas… No comparison.

Przeglądałem też moje zdjęcia i zdałem sobie sprawę jak bardzo brakuje mi tego typu fotografii. Tak naprawdę nie lubię tańczyć; zapytajcie kogokolwiek z moich znajomych. Jednak w balecie jest coś niesamowicie pochłaniającego, czego nie znajduję w żadnej innej sztuce ekspresji. Do jakiegoś stopnia – nawet w fotografii. Być może dlatego, że widziałem się z aparatem i widziałem baleriny… Bez porównania.

I had luck and great pleasure to work with my friend ballerinas from Mª Mercedes Ribera School of Dance in Girona, Spain. It was truly unique experience both to watch the girls (or should I say women) train and perform, and to giving it a shot myself. Let me tell you, the preconception of it being a light and easy exercise disappears completely after fifty minutes of ballet training; I could hardly lift my feet after that.

Miałem szczęście i ogromną przyjemność pracować z zaprzyjaźnionymi baletnicami ze Szkoły Tańca Mª Mercedes Ribera w Gironie (Hiszpania). Było prawdziwie wyjątkowym doświadczeniem zarówno obserwować dziewczyny (powinienem powiedzieć kobiety) podczas treningów i występów, jak i próbować swoich sił przy poręczach. Pozwólcie, że coś Wam powiem: wrażenie, że balet to lekkie i łatwe ćwiczenie znika zupełnie po 50-minutowym treningu; ledwo mogłem podnieść stopy po nim.

Dear Ladies, it’s been a long time since I saw you in action. I hope you are doing great and I send my love and best wishes to you!

Drogie Panie, minęło sporo czasu odkąd widziałem Was w akcji. Mam nadzieję, że wiedzie Wam się świetnie. Pozdrawiam Was gorąco!

error: Content under copyright.