fbpx

Goodbye Riga / Żegnaj Rygo

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Tomorrow I’ll be leaving Riga and I have to say – although it is not a very big city – I would like to stay a little bit longer to know it better. In a few days I will write more and show some more photos. And in case you wonder: yes, I have some in colour too. Here’s an example.

Jutro będę wyjeżdżał z Rygi i muszę powiedzieć, że mimo niewielkich jej rozmiarów chciałbym zostać trochę dłużej, żeby lepiej ją poznać. Za parę dni napiszę więcej i pokażę trochę więcej zdjęć. A jeśli macie wątpliwości: tak, mam kilka w kolorze. Oto przykład.

error: Content under copyright.