fbpx

technical problems / problemy techniczne

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

My organizing photos from Riga was temporarily interrupted by some technical problems; long story short – memory cards should be made of steel.

Moje organizowanie zdjęć z Rygi zostało tymczasowo zatrzymane z powodu problemów technicznych; w skrócie – karty pamięci powinny być ze stali.

In one of the future posts I will get into more detail about my trip to Riga. For now, another photo.

W którymś z kolejnych wpisów wejdę w szczegóły mojej wycieczki do Rygi. Póki co, kolejne zdjęcie.

error: Content under copyright.