fbpx

case study / studium przypadku

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Sometimes you find a subject that attracts you so much it borders with obsession. There’s Pygmalion inside all of us.

Czesem znajdujemy temat, który przyciąga nas tak bardzo, że graniczy to z obsesją. W każdym z nas jest Pigmalion.

I still haven’t developed the film from Riga and the memory card with Vilnius photos is in recovery process as we speak. And since hunger is a terrible thing, these last few days I took a round trip from work back home to find my Galatea. Well, I wasn’t looking for her, to be honest, I just wanted to find something interesting and make a half-decent photo. After 30 seconds we were allowed to shoot Manowar I got sort of irritated, so anything better than that would do.

Jeszcze nie wywołałem filmu z Rygi, a karta pamięci ze zdjęciami Wilna jest w tym momencie na etapie odzyskiwania danych. A ponieważ głód to straszne uczucie, przez ostatnie parę dni wracałem z pracy do domu okrężną drogą w poszukiwaniu mojej Galatei. No dobrze, nie szukałem jej, jeśli mam być szczery, chciałem po prostu znaleźć coś interesującego i zrobić pół-porządne zdjęcie. Po 30 sekundach, jakie mieliśmy na fotografowanie Manowara, trochę się wkurzyłem, więc cokolwiek lepszego, niż te zdjęcia byłoby wystarczające.

And today I’ve found it. Right place. Right time. And one photo would not do, so I took four.

I dzisiaj to znalazłem. Właściwe miejsce. Właściwy czas. A że jedno zdjęcie nie wystarczyło, zrobiłem cztery.

If you’re curious about Manowar photos, click here.

Jeśli jesteście ciekawi zdjęć z Manowar, kliknijcie tu.

error: Content under copyright.