fbpx

full frontal manual / pełny frontalny manual

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Once again it has been a long time since my last post. Well… Life happens.

Po raz kolejny minęło sporo czasu od ostatniego wpisu. Cóż… Życie się dzieje.

Few days ago concert photography season has started for us here in Krakow and we had the pleasure to see Obituary and M-Pire of Evil. Some shouted, some cried… and I did some experimenting.

Parę dni temu zaczęliśmy tu w Krakowie sezon koncertowo-fotograficzny i mieliśmy przyjemność zobaczyć Obituary i M-Pire of Evil. Niektórzy krzyczeli, niektórzy płakali… a ja trochę eksperymentowałem.

The only photo in this post is the one I shot with my good old Canon EOS 450D… with Carl-Zeiss-Jena Biotar 2/58. Of course some dozen shots were out of focus, but this one: good timing, good eye and good light. And for now: good night.

Jedyne zdjęcie w tym wpisie zrobiłem moim starym dobrym Canonem EOS 450D… z obiektywem Carl-Zeiss-Jena Biotar 2/58. Oczywiście jakiś tuzin ujęć było nieostrych, ale to jedno: dobry czas, dobre oko i dobre światło. I póki co: dobranoc.

error: Content under copyright.