fbpx

the darkroom / ciemnia

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

I have spent some time in the darkroom today and here’s the result: Kirk Windstein of Crowbar at this concert.

Spędziłem dziś trochę czasu w ciemni i oto rezultat: Kirk Windstein z Crowbar na tym koncercie.

I honestly think I can do better. And I will. There are some technical aspects of my home darkroom (bathroom) that I need to fix to improve the quality. But from formal point of view, here are some details:

Camera: Praktica DTL3 + Biotar 2/58
Film: Kodak Tri-X @ 1600 ISO
Paper: Ilford Multigrade RC Xpress Pearl

Szczerze myślę, że mogę to zrobić lepiej. I zrobię. Jest parę technicznych aspektów mojej domowej ciemni (łazienki), które muszę naprawić, żeby podnieść jakość. Z formalnego punktu widzenia, oto parę szczegółów:

Aparat: Praktica DTL3 + Biotar 2/58
Film: Kodak Tri-X @ 1600 ISO
Papier: Ilford Multigrade RC Xpress Pearl

The rest of the process… let’s say it’s not important right now. I just wanted to thank Maciej (all along the process I was thinking: „what would Maciej find wrong about this?” – it really pushed me to focus more on details); Grzegorz (for noticing I put the negative backwards at the first try); and Ania (for putting up with my whimsies).

Reszta procesu… powiedzmy, że nie jest w tej chwili ważna. Chciałbym tylko podziękować Maciejowi (przez cały czas myślałem sobie: „jaki problem znalazłby tu Maciej?” – to naprawdę sprawiło, że bardziej skupiałem się na szczegółach); Grzegorzowi (za zauważenie, że włożyłem negatyw odwrotnie za pierwszym razem); i Ani (za znoszenie moich fanaberii).

error: Content under copyright.