fbpx

the rant / tyrada

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Well, maybe it won’t be a rant… but I started with the title.

No, może nie będzie to tyrada… ale zacząłem od tytułu.

Yesterday I had a great pleasure of seeing Al DiMeola live in Cracow, thanks to my lovely girlfriend. This time I wasn’t taking photos and I was glad. First of all, I could sit quietly and listen to the music. Second, auditoriums are not my favourite place to shoot because you are quite limited in terms of space inside which you can move without bothering the audience and the Cracow’s one is particularly cameral one. I saw two photographers and they did not bother me. Other thing bothered me…

Wczoraj miałem ogromną przyjemność zobaczyć na żywo Ala DiMeolę w Krakowie, dzięki mojej Ukochanej. Tym razem nie robiłem zdjęć i bardzo się z tego faktu cieszyłem. Po pierwsze, mogłem posłuchać sobie spokojnie muzyki. Po drugie, audytoria nie są moimi ulubionymi miejscami do fotografowania ze względu na ilość miejsca do poruszania się tak, żeby nie przeszkadzać publiczności; a Audytorium UJ jest bardzi kameralne pod tym względem. Widziałem dwóch fotografów i nie przeszkadzali mi. Inna rzecz mi przeszkadzała…

…omnipresent-mobile-phone-photographers. Really, what will you do with the picture you’ve taken with your *adjective goes here* mobile phone camera? Post it on Facebook, Instagram, Twitter or whatever social website you use? Great! Then what? Is your memory really that bad that you need a bad quality image to remember this moment? I would say it’s the opposite: if you don’t focus on it, don’t enjoy it as intended -with your full attention- you will miss it forever. You can tell your friends you were there – they will believe you; they don’t need a blur of light on your phone to prove it. Plus: you don’t piss off other people around you and the band.

…wszechobecni-fotografowie-komórkowi. Serio, co zrobisz ze zdjęciem, które właśnie zrobiłem swoim *tu wstawić przymiotnik* aparatem w telefonie? Wrzucisz na Facebooka, Instagram, Twittera czy jakiekolwiek inne media społecznościowe, jakich używasz? Świetnie! I co dalej? Czy Twoja pamięć jest naprawdę tak zła, że potrzebujesz złej jakości obrazu do zapamiętania tej chwili? Powiedziałbym, że właśnie odwrotnie: jeśli się na niej nie skupisz, nie nacieszysz nią tak, jak została dla Ciebie przygotowana – pełnią uwagi – stracisz ją na zawsze. Przyjaciołom możesz powiedzieć, że tam byłeś – uwierzą Ci; nie potrzebują na to dowodu w postaci rozmytej plamy światła na Twoim telefonie. Dodatkowo: nie wkurzysz innych ludzi dookoła Ciebie ani zespołu.

I know, sometimes it gets worse: recording videos, using tablets and flash… Same applies, Times five!

Wiem, czasem bywa gorzej: nagrywanie filmów, używanie tabletów i lampy… To samo, co wyżej razy pięć!

But Marcin, I hear you say, you posted the photo on Instagram yourself! Well, I did – a photo of an empty stage BEFORE the concert started.

Ale Marcin, słyszę Wasze zdziwienie, sam wrzuciłeś zdjęcie na Instagram! Cóż, wrzuciłem – zdjęcie pustej sceny ZANIM koncert się rozpoczął.

I have a huge favour to ask all of you who are tempted to take our your phone and shoot a photo during the show – don’t do it! Enjoy the music!

Mam ogromną prośbę do tych z Was, których kusi możliwość wyjęcia telefonu i zrobienie zdjęcia podczas koncertu – nie róbcie tego! Cieszcie się muzyką!

Al DiMeola #concert #guitar

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Marcin Kamil Świostek (@marcinswiostek)

 

 

error: Content under copyright.