fbpx

zbyt mocne / too strong

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Jeśli kiedyś już wrzucałem to zdjęcie, to bardzo dawno temu i pewnie bez tej krótkiej historii, którą opowiem teraz.

If I had ever published this photo, it was a long long time ago and without this little story I will share with you now.

Zdjęcie wysłałem na konkurs „Fotografia solidarna” organizowanym przez Urząd Miasta, kiedy mieszkałem w Gironie w 2009. Fotografie miały przedstawiać problemy społeczne i uwrażliwiać na nie. Po krótce: nie wygrałem. Nie pamiętam nawet, jak wyglądała zwycięska fotografia. CO pamiętam, to że rozmawiając z jednym z organizatorów, dowiedziałem się, że moje zdjęcie było brane pod uwagę jako zwycięskie, ale też dlaczego nie wygrałem. Bo było zbyt mocne w przekazie. Jeden z większych komplementów, jakie usłyszałem kiedykolwiek na temat moich prac. Choć sam nie uważam, żeby było zbyt moce – raczej niewygodne dla celów marketingowych.

I send this photo to the „Solidarity photography” contest organized by City Hall while I was living in Girona in 2009. The pictures were supposed to show social problems and sensitize the public about them. Long story short – I did not win. I do not even remember how was the photo that did win. What I do remember is that talking to one of the organizers I found out that my picture was under consideration for winning the contest, but also – why I did not. It was too strong in terms of subject. This was one of the biggest compliments I have ever heard about my work. Although I do not think it is too strong – rather uncomfortable for marketing purposes.

Przypomniałem sobie o tym, bo parę dni temu prosiłem Was o oddawanie głosów na moje zdjęcie w innym konkursie. Nie spodziewam się żadnej nagrody, bo nie reklamuję się agresywnie i nachalnie, i nie nagabuję wszystkich facebookowych znajomych, aby rejestrowali się specjalnie, żeby oddać głos. Tym z Was, którzy to zrobili – dziękuję. Wasz odzew jest dla mnie ważniejszy, niż nagrody.

I remembered all this because few days ago I asked you to vote for my photo in a different contest. I am not expecting any prizes because I am not advertising aggressively, I am not pushy and I am not stalking all my Facebook friends to register specially just for voting. Those of you who did this – I thank you. Your feedback is more important to me than the prizes.

Nie mówię, że konkursy są głupie, bo nie są. Choćby dlatego, że dają impuls do działanie i ćwiczą kreatywność. Kiedy będę brał udział w następnym – na pewno się o tym dowiecie.

I am not saying that photo contests are stupid, because they are not. If nothing else, they give you this extra push to act and they exercise creativity. If I am going to participate in another one – you will know about it for sure.

error: Content under copyright.