fbpx

za pięć dwunasta / eleventh hour

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Małymi ale szybkimi krokami zbliża się nasza córka. Może przytoczę dziś zasłyszaną historię.

With little but fast steps our baby daughter is coming. Maybe I will quote a story I’ve heard today.

Nauczyciel: Ile lat ma Twój ojciec?
Dziecko: Ma 6 lat.
Nauczyciel: Co? Jak to możliwe>?
Dziecko: Został ojcem dopiero, kiedy ja się urodziłem.

Teacher: How old is your father?
Kid: He is 6 years.
Teacher: What? How is this possible?
Kid: He became father only when I was born.

error: Content under copyright.