fbpx

HDR

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Po pierwsze, nie lubię HDR…

First of all, I don’t like HDR…

Po prostu uważam tę technikę – a raczej jej wynik – za zbyt oderwany od rzeczywistości, a jednocześnie zbyt silnie próbujący ją odtworzyć. Zbyt duży dysonans.

I just think this technique – or rather its effect – is too unattached from reality and trying too hard to recreate it at the same time. This dissonance is too big.

Po drugie, nie lubię (i publikować) robić zdjęć telefonem. Taka moja mania.

Second of all, I do not like to shoot (and publish) photos taken with mobile phone. Just my mania.

Ale chciałem sobie poeksperymentować i oto efekt. Program, którego używam, jeśli już, do obróbki zdjęć na telefonie to Afterlight. Ma jedną ważną opcję, której o dziwo nie mają inne z najpopularniejszych aplikacji: można dodać kwadratową ramkę dookoła prostokątnego zdjęcia bez konieczności kadrowania samego zdjęcia. Jeśli używacie Instagramu – wiecie dlaczego o tym piszę.*

But I just wanted to experiment and here’s the effect. The software I use for post processing on my mobile is Afterlight. It has one important feature that other popular applications are lacking: you can add square frame to a rectangle shaped photo without the necessity to crop the original frame. If you use Instagram – you know why I talk about it.*

Do HDR użyłem apki Smart HDR, która w darmowej wersji podstawowej ma kilka ustawień, ale zostawia znak wodny.

For HDR I used Smart HDR app, whoch has a few presets in the free basic version, but it leaves a watermark.

Cóż, trzeba czasem popróbować…

Well, you have to experiment sometimes.


* Od paru miesięcy Instagram pozwala na wrzucanie zdjęć prostokątnych, ale są pewne ograniczenia. Dla zdjęć poziomych maksymalne proporcje to 1.91:1, dla portretów 4:5, a w miniaturach nadal pojawia się kwadratowy kadr.

* Since few moths Instagram lets you upload rectangle photos, but there are some limitations. For landscape photos the maximum ratio is 1.91:1, for portraits it is 4:5, and the thumbnails are still displayed cropped into squares.

 

error: Content under copyright.