fbpx

początek / beginning

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Wiem, wiem, wiem.

I know, I know, I know.

To zdjęcie już pokazywałem dziesiątki razy. Obiecuję, że to jeden z ostatnich razy. Dwanaście lat temu przez to zdjęcie zaczęła się moja przygoda z fotografią. Czasem mniej, czasem bardziej intensywna.

I showed this photo dozens of times. I promise this is one of the last ones. Twelve years ago my adventure with photography started. Sometimes more, sometimes less intense.

Mówiłem o tym zdjęciu, że jest pierwszym, które zrobiłem z jakąkolwiek świadomością fotograficzną. Powiedzmy, że nadal tak uważam. Było też jednym z pierwszych, o którym usłyszałem pozytywną krytykę. Ale najważniejsze dla mnie jest to, że nadal je lubię. Przez te dwanaście lat udało mi się zrobić kilkanaście takich zdjęć. Do większości pierwsze pozytywne uczucie jakoś się rozmazało w czasie, ale są takie jak to – które lubię za każdym powrotem.

I said about this photo that it was the first one I took with any photographic conscience. Let us say I still think so. I was also one of the first ones about which I heard a positive critique. But for me the most important is that I still like it. I was able to make ten or twenty photos like this during those twelve years. The feeling I had for the majority somehow got blurred along the way, but there are a few like this one – that I like every time I return to them.

Aparat: Fed 3
Film: Ilford HP5

Camera: Fed 3
Film: Ilford HP5

error: Content under copyright.