fbpx

rower / bike

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Pozostając w temacie rowerów…

Continuing the bike leitmotif…

Pewnie już kiedyś pisałem, że rower jest najbardziej fotogenicznym* obiektem. Naprawdę trudno zrobić złe zdjęcie roweru. Jeśli uważacie inaczej, proszę o przykłady. 😉

I probably wrote this once: bicycle is the most photogenic* object there is. It is really hard to make a bad photo of a bike. If you think otherwise, please send me examples. 😉

* Nie uważam natomiast, aby osoby były mniej lub bardziej fotogeniczne. Ty się uśmiechniesz – rower nie. A to dużo zmienia.

* I don’t believe that people are more or less photogenic though. You can smile – bike cannot. And this changes a lot.

error: Content under copyright.