fbpx

świeże / fresh

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

A to coś z wczorajszej – okrężnej – drogi do domu.

And here is something from my – unusually longer – trip back home.

Czytałem niedawno, że lepiej odczekać, żeby zdjęcia sobie dojrzały zanim się je opublikuje, bo wtedy patrzy się na nie świeższym okiem. Zresztą, ten temat wraca do mnie co jakiś czas. Ale niech będzie od razu.

I read lately that it is better to wait before publishing your pictures so they can grow, because then you look at them with a fresh eye. Anyway, this subject comes back to me from time to time. But what the hell, let it be now.

error: Content under copyright.