fbpx

6 miesięcy / 6 months

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

Wszystkiego najlepszego, Mała Księżniczko! Mam nadzieję, że nie wypomniesz kiedyś ojcu zdjęć przez sen. 😉

Happy 6 months, Litlle Princess! I hope you will not reproach your sleeping photos against your father some day. 😉

Mały opis techniczny. Nie będę tłumaczył, jak i na czym stał statyw, bo nie uwierzycie, że stał stabilnie. Oczywiście zdjęcie zrobione Cannem 450D i Tamronem 28-75mm f/2.8. Rysunek wykonałem w programie Inkscape.

A little technical info. I will not explain how and where the tripod was placed because you will not believe it was stable. Of course the photo was made using my Canon 450D and Tamron 28-75mm f/2.8. The drawing was made in Inkscape.

error: Content under copyright.