fbpx

szpital / hospital

[PL] Na pewno nie tak wyobrażałem sobie środowy wieczór.

[EN] This is definitely not how I would have imagined Wednesday evening.

[PL]

Swój siódmy miesiąc Kamilla postanowiła uczcić wizytą w szpitalu. Wymioty i ból brzucha. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że humorem próbuję rozładować negatywne emocje. Emocjami tymi są złość, smutek, żal i bezsilność wobec cierpienia mojej córki. Każdy rodzic dałby w takim momencie wszystko, żeby wziąć na siebie ból swojego dziecka. (Rzadko jestem tak zdecydowanie jednostronny, ale powiem to: jeśli nie zgadzasz się z poprzednim zdaniem, jesteś bezwartościowym rodzicem i człowiekiem).

Po dwóch nocach w szpitalu z Mamą jest już w domu – ku radości kotów.

Jeśli kiedyś to przeczytasz, to wiedz, że jestem dumny z Ciebie i z tego, jak wszystko zniosłaś. I oczywiście Twojej z Mamy, która jest Twoim najwierniejszym aniołem stróżem. Pamiętaj o tym.

Dzięki wszystkim za pozytywną energię!

[EN]

Kamilla decided to celebrate her seventh month by visiting the hospital. Vomiting and with a belly-ache. If you know me, you know I use humour to ease negative emotions. This emotions now are anger, sadness, pity and powerlessness over the suffering of my daughter. Every parent in those moments would give anything to take over the pain of their child. (I am rarely this one-side oriented, but I will say it: if you do not agree with the last sentence – you are a worthless parent and human being).

After two nights in the hospital with Mommy she is back home now – and the cats are ecstatic.

If you ever read this, please know I am proud of you and of how bravely you took it all. And of course of your Mother, who is your most faithful guardian angel. Remember this.

Thanks to everyone for the energy!

Kamilla-28th-September-2016

error: Content under copyright.