fbpx

tradition III / tradition III

[PL] Osrał mnie dziś rano gołąb…

[EN] A pigeon shat on me today…

[PL]

Nietypowy początek wpisu o fotografii, przyznaję, ale uwierzcie mi – ma to sens. Mówi się, że to na szczęście. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego i kto to pierwszy wymyślił, ale z pewnością był lokalnym idiotą. W każdym razie, dla mnie to bardziej kara. Oto dlaczego.

Idąc rano do pracy znalazłem idealny zaułek i światło do zrobienia ciekawego zdjęcia. Już stanąłem i miałem wyjmować aparat, ale pomyślałem, że nie mam teraz czasu czekać, aż ktoś będzie przechodził. Jutro też tędy będę przechodził – wtedy zrobię.

Sto metrów dalej gołąb zaatakował.

Jaki morał z tej powiastki? Że gdybym stał i czekał, żeby zrobić zdjęcie, atak – przynajmniej na mnie – by nie nastąpił. Oczywiście mogłoby się wtedy stać coś jeszcze gorszego, ale tego nie wiemy. Morał taki, że zawsze jest czas na zrobienie zdjęcia. Parafrazując Wayne’a Gretzkyego: „Tracisz 100% dobrych zdjęć, których nie robisz w ogóle”.

Informacja o zdjęciu:
Aparat: Minolta X-300
Obiektyw: Minolta Rokkor MD 50mm f/1.7
Przysłona: f/8
Czas: 1/250s
ISO: 200

[EN]

An unusual beginning of a post about photography, I admit, but believe me – it all makes sense. People say it brings good luck. I have never understood why and who thought of it for the first time, but he must had been considered the village idiot. Anyway, for me it was more like a punishment. Here is why.

When I was walking to work this morning I found a great place and light to make an interesting picture. I stopped and was about to take out my camera, but I thought I did not have time to wait for someone to enter the scene. Tomorrow I will be here again – I will take it then.

One hundred meters later the pigeon attacked.

What is the moral of this tale? That if I had stopped and waited for the picture, the attack would not happen; at least not at my expense. Of course something worse could have happened then but this we will never know. The moral is that there is always enough time to take a picture. To paraphrase Wayne Gretzky: „You loose 100% of the photos you don’t take”.

Photo details:
Camera: Minolta X-300
Lens: Minolta Rokkor MD 50mm f/1.7
Diaphragm: f/8
Time: 1/250s
ISO: 200

28th-July-2016-Kraków

error: Content under copyright.