fbpx

znalezione nie zgubione / found not lost

[PL] Podczas ostatniej wizyty w domu rodzinnym znalazłem zupełnym przypadkiem parę negatywów sprzed 12 lat, których nigdy wcześniej nie oglądałem. [EN] During my last visit in my family home by pure accident I found a pair of negatives from 12 years ago which I have never seen before.

tradycja I / tradition I

[PL] Przez kilka kolejnych postów będzie czarno-biało. Spokojnie – nie ze względu na nastrój. [EN] Next couple of posts will be kept in black and white. Don’t worry – not because of my mood.

rower II / bike II

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Wróciłem z „wakacji” i wywołałem parę zaległych filmów. I am back from „holiday” and I have developed a couple of pending films.

akordeon / accordion

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Sezon koncertowy jeszcze się nie zaczął, więc daję stare zdjęcie na tapetę. Concert season has not started yet, so I put an old photo on the wall.

śnieg / snow

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Jest gorąco, więc może trochę marcowego śniegu? It is hot so maybe you want some March snow?

koń / horse

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Jeszcze dwa zdjęcia z tego samego negatywu. Two more photos from the same negative.

kot /cat

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Kot: powód dla którego powstał internet. Cat: the reason for the Internet to exist.

ząb czasu / hand of time

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Kolejne zdjęcie z szafy. Stary, zniszczony negatyw, ale coś w nim jest. Another photo from the closet. An old, damaged film, but there is something in it.

zbyt mocne / too strong

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Jeśli kiedyś już wrzucałem to zdjęcie, to bardzo dawno temu i pewnie bez tej krótkiej historii, którą opowiem teraz. If I had ever published this photo, it was a long long time ago and without this little story I will share with you now.

Verges

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] So… It’s after midnight and I just finished my darkroom duty for today… Cóż… Jest po północy i dopiero skończyłem dzisiejszą służbę w ciemni…

Köln

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] I could write about how some pictures need time to be seen in a different light, but let’s just look at this one. Mógłbym napisać, jak to niektóre zdjęcia potrzebują czasu, aby spojrzeć na nie w innym świetle, ale po prostu popatrzmy na to.  

error: Content under copyright.