fbpx

the darkroom / ciemnia

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] I have spent some time in the darkroom today and here’s the result: Kirk Windstein of Crowbar at this concert. Spędziłem dziś trochę czasu w ciemni i oto rezultat: Kirk Windstein z Crowbar na tym koncercie.

return / powrót

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] After spending some time developing my last roll of Kodak Tri-X yesterday, I decided it would be nice to dedicate more time to analogue photography again… Po spędzeniu pewnego czasu na wywoływaniu mojej ostatniej rolki Kodaka Tri-X wczoraj zdecydowałem, że byłoby miło poświęcić znowu więcej czasu na fotografię tradycyjną…

Maastricht

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Still sick. Still going through older stuff. Negatives too… Nadal chory. Nadal szperający w starszych rzeczach. W negatywach też…

negative / negatyw

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] I have some negatives developed lately. I’ve found some crazy things on them. But for now: another one from Riga. Wywołałem parę negatywów ostatnio. Znalazłem na nich szalone rzeczy. Ale póki co: kolejne zdjęcie z Rygi.

locus amoenus

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] There are places we pass by every day and we get use to them so much we don’t even know they are there any more. Są miejsca, obok których przechodzimy codziennie i przyzwyczajamy się do nich tak bardzo, że zapominamy o ich istnieniu.

beauty / piękno

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] The news are not getting any better lately and I was sick last week so I needed some breeze of fresh and light air to clear my head a little. And so I saw went through some ballet and dance photography over the weekend. Ostatnio wiadomości nie napawają optymizmem, a ponieważ zeszły […]

older / starsze

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] I’m going through my older pictures. And when I say „older”, I mean before I got my digital camera. This one is from Poznań, from 2005. Przeglądam sobie moje starsze zdjęcia. Kiedy mówię „starsze”, mam na myśli te przed moim cyfrowym aparatem. To jest z Poznania 2005.

error: Content under copyright.