fbpx

pozytywna klęska / positive disaster

[PL] Czy Wasz weekend zaczął się od klęski ciągnącej się przez cały piątek? Nie? To coś Wam opowiem. [EN] Have your weekend started with a disaster dragging throughout the whole Friday? No? Well, let me tell you a story.

tradycja I / tradition I

[PL] Przez kilka kolejnych postów będzie czarno-biało. Spokojnie – nie ze względu na nastrój. [EN] Next couple of posts will be kept in black and white. Don’t worry – not because of my mood.

rower II / bike II

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Wróciłem z „wakacji” i wywołałem parę zaległych filmów. I am back from „holiday” and I have developed a couple of pending films.

akordeon / accordion

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Sezon koncertowy jeszcze się nie zaczął, więc daję stare zdjęcie na tapetę. Concert season has not started yet, so I put an old photo on the wall.

gołębie / pigeons

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Na szczęście w ostatnim tygodniu służby miały czas na dokarmianie gołębi. Pozdrowienia dla strażaków! Luckily the services had spare time last week and could feed the pigeons. Cheers to the firemen!

cienie / shadows

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Mała przerwa od Światowych Dni Młodzieży. Za to jutro: coś specjalnego! A little break from the World Youth Days. Tomorrow – something special though.

śnieg / snow

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Jest gorąco, więc może trochę marcowego śniegu? It is hot so maybe you want some March snow?

koń / horse

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Jeszcze dwa zdjęcia z tego samego negatywu. Two more photos from the same negative.

kot /cat

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Kot: powód dla którego powstał internet. Cat: the reason for the Internet to exist.

ząb czasu / hand of time

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Kolejne zdjęcie z szafy. Stary, zniszczony negatyw, ale coś w nim jest. Another photo from the closet. An old, damaged film, but there is something in it.

rower / bike

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Pozostając w temacie rowerów… Continuing the bike leitmotif…

Mogiła

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Tym razem fotografia uliczna w pełnej krasie. This time it’s street photography in its fullest.

kompozycja / composition

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″] Wczoraj spędziłem czas w drodze do domu na ćwiczeniu kompozycji. Yesterday I spent my time on my way back home practicing composition.

error: Content under copyright.